ZAWODY PRZYSZŁOŚCI DLA AKTUALNYCH DZIECI

W jakim kierunku powinny kształcić się dzieci, by za kilka lub kilkanaście lat móc pracować w jednym z zawodów przyszłości? Jakie kompetencje będą kluczowe dla pracodawców? Sprawdź, jaka przyszłość czeka rynek pracy w Polsce i jaki kierunek studiów będzie najlepszy dla Twojej pociechy.

Co przyniesie rynek pracy w kolejnych latach? Zawody przyszłości

Rynek pracy w Polsce jest bardzo zróżnicowany. Przeglądając aktualne ogłoszenia o pracę w Zamościu, można zauważyć, że wiele ofert skierowanych jest do przedstawicieli sektora przemysłowego, a nieco mniej – pracowników usług dla biznesu oraz IT. W większych miastach ważniejszą rolę odgrywa z kolei branża usługowa, a także nowoczesne technologie. Jakie są przewidywania na kolejne lata – które branże mają szanse na dynamiczny rozwój i jakie profesje znajdą się na liście zawodów przyszłości? 

Pierwszym skojarzeniem większości z nas jest sektor IT. Trudno się z tym nie zgodzić – internet oferuje swoim użytkownikom niemal nieograniczone możliwości. Postęp technologiczny sprawia, że branża nieustannie się rozwija, a mimo dużego zainteresowania kandydatów na rynku wciąż brakuje dziesiątek tysięcy pracowników. Z niemal całkowitą pewnością można zatem orzec, że specjaliści z sektora IT, programiści czy analitycy za kilka czy kilkanaście lat w dalszym ciągu będą znajdować się na liście poszukiwanych zawodów

Zaskoczeniem nie będzie także fakt, że jednym z potrzebnych pracowników będzie traffic manager, którego zadaniem będzie analizowanie ruchu na stronie, jego źródeł oraz popularności witryny, przygotowywanie raportów i rozwijanie działalności marki. 

Obecne trendy wskazują na to, że ze względu na coraz szybsze tempo życia oraz pracy, mnogość zmian i długotrwały stres dotykające znaczną część społeczeństwa do zawodów przyszłości należeć będzie również terapeuta. Starzenie się ludności sprawi, że poszukiwani będą lekarze, opiekunowie oraz inni pracownicy sektora ochrony zdrowia. 

W dobie rosnącej świadomości opiekunów zwierząt domowych z dużym prawdopodobieństwem można prognozować, że zawodem przyszłości jest również weterynarz. Ludzie dbają nie tylko o swoich czworonożnych przyjaciół, lecz również o siebie samych – to z kolei przejawia się zwiększeniem zapotrzebowania na usługi trenerów personalnych oraz dietetyków. Wszystko wskazuje na to, że oni także będą pracownikami poszukiwanymi za kilka czy kilkanaście lat.

Zawody przyszłości: co warto studiować? 

Według Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w kolejnych latach coraz większe znaczenie będzie odgrywała praca specjalistów, zaś coraz mniejsze – praca fizyczna. Obecna młodzież powinna wybrać odpowiedni kierunek kształcenia, by w przyszłości móc pracować w jednym z zawodów przyszłości. Co warto studiować? 

Sektory o największym potencjale rozwoju to branża ochrony zdrowia, odnawialnych źródeł energii oraz nowoczesnych technologii. Do najbardziej przyszłościowych studiów należą zatem te kierunki, które związane są z powyższymi specjalnościami. Ciekawe perspektywy rozwoju zawodowego mogą czekać również na absolwentów logistyki, weterynarii, dietetyki, finansów i rachunkowości, zarządzania, ekonomii, ochrony środowiska, marketingu czy cyberbezpieczeństwa. 

Wymienione kierunki studiów uznawane są za najbardziej uniwersalne i/lub związane z profesjami, które – według prognoz – będą najpotrzebniejsze za kilka lub kilkanaście lat. Należy mieć jednak na uwadze, że rynek pracy ulega ciągłym przemianom, dlatego warto śledzić panujące na nim trendy. 

Istnieją jednak takie studia, które – choć dziś uznawane za uniwersalne – za jakiś czas mogą okazać się nietrafionym wyborem. Należy do nich informatyka (lepszym kierunkiem będzie wybrana specjalność, np. wcześniej wymienione cyberbezpieczeństwo), prawo (ze względu na długość kształcenia i zmieniające się realia systemu sprawiedliwości w Polsce i na świecie), a także dziennikarstwo (ze względu na przesyt absolwentów i zmienność branży). 

Warto podkreślić, że już teraz wielu pracodawców dużo bardziej niż ukończone studia ceni sobie praktyczne umiejętności, co sprawia, że dla części kandydatów lepszym pomysłem jest ukończenie specjalistycznych kursów oraz zdobywanie doświadczenia zawodowego. Jeśli Twojemu dziecku zależy na przyszłościowych studiach, sprawdźcie, jak wygląda sytuacja wybranej przez nie branży – być może ciekawszym rozwiązaniem będzie certyfikowany kurs zawodowy. 

Nowe zawody przyszłości – jakie będą kluczowe kompetencje?

Warto wziąć pod uwagę fakt, że wraz z rozwojem poszczególnych sektorów wykształcają się także kolejne profesje, o których jeszcze kilkadziesiąt czy nawet kilkanaście lat temu nikt nie pomyślał. Mowa tu choćby o pracy influencera, vlogera czy podcastera. Rynek pracy nieustannie zaskakuje nie tylko nas, ale i specjalistów. Trudno określić zapotrzebowanie na przedstawicieli tego rodzaju profesji za kilka lub kilkanaście lat, choć obserwując ich popularność, można domniemywać, że będą one należeć do nowych zawodów przyszłości. Jeśli dzisiejsze trendy nie ulegną odwróceniu, pracę za kilka lub kilkanaście lat bez problemu znajdzie także wedding planner, personal shopper czy groomer. 

Przyjrzyjmy się jednak, jakie będą najważniejsze dla pracodawców kompetencje. Sprawdźmy, jakie są najistotniejsze cechy kandydata. Czy zawody przyszłości wymuszają zdobycie nowych umiejętności, a jeśli tak – jakich?

Zdaniem autorów opracowania “Kompetencje przyszłości. Jak je kształtować w elastycznym ekosystemie edukacyjnym?” najważniejszą rolę odgrywać będą: 

  • kompetencje poznawcze (myślenia), 
  • kompetencje społeczne, 
  • kompetencje cyfrowe i techniczne. 

W przyszłości pracodawcy doceniać będą przede wszystkim kreatywność oraz elastyczność swoich pracowników, a na większości stanowisk przyda się także umiejętność rozwiązywania problemów i logicznego myślenia. Przedstawiciele zawodów, którzy pracować będą z innymi ludźmi, powinni odznaczać się komunikatywnością i dobrze rozwiniętą inteligencją emocjonalną, a kandydaci na stanowiska kierownicze – zdolnościami przywódczymi. Prognozuje się, że za kilka czy kilkanaście lat szczególnie przydatnymi umiejętnościami twardymi będą z kolei kompetencje cyfrowe. 

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w najbliższych latach na rynku pracy dojdzie do sporych przetasowań, a niektóre kierunki studiów, dziś uznawane za uniwersalne, nie będą już tak dobrym wyborem. Jeżeli chcesz, by Twoje dziecko miało szanse na pracę w jednym z zawodów przyszłości, weź pod uwagę przewidywania ekspertów i pomóż mu w wyborze odpowiedniego kierunku kształcenia, bazując na posiadanych przez nie kompetencjach.